Hva er meningen med livet?

En tur gjennom virkelighetens verden og tro, å få et innblikk i den indiske kulturen og deres livsfilosofi. Det kan ta oss et helt liv å finne meningen med livet.

Når vi tenker på livet og dets realiteter, er det tre hendelser, dvs. fødsel, livet vi levde og til slutt hvordan vi forlater denne fysiske verden. Hele menneskeheten er nysgjerrig på å løse mysteriet om hva som er vår mening med livet vårt i denne verden. Alle ønsker å få svaret på spørsmålet “Hva er meningen med livet? Er det å leve, jobbe og dø eller det er noe mer? Når vi blir eldre begynner vi å innse og blir forvirret over livets realiteter i verden og spiritualisme av religionen. Mange ganger tror vi at religion og ritualer er påvirkningen av familien og samfunnet vi tilhører, dette er fordi mennesket er et vesen som er har fått en kropp, sinn og intellekt. Vi tar godt vare på kroppen vår for å få det godt inni oss og oppnå en total velvære. Noen ganger glemmer vi å ta vare på vårt indre jeg, vi kan kalle det intellekt eller sjel.

Menneskelig har utforsket fysiske dimensjoner av jorden, havet og universet, men har gjort mye mindre for selvrealisering eller for å finne meningen med livet. Hvis vi tror, det som gjør oss så vellykkede i denne fysiske verden, vil vi innse at det er kunnskapen eller Gyan. Gyan eller å få kunnskap er dermed hovedformålet med menneskelivet. Kunnskap betyr atma gyan (selvrealisering) Hvis du forlater denne verden uten selvrealisering, har du ikke klart å oppnå formålet. For å oppnå denne kunnskapen skal mennesker føre et veldig sattvic liv.

Spiritualismen eller religionen har både monoteistiske og polyteistiske komponenter. Hvis vi prøver å forstå livets hensikt i lyset av hinduismen, finner vi at hinduismen har mange guddommer, og i dem er de mest verdsatte gudene – den hinduistiske triumvirat av Brahma, Vishnu og Shiva – ansett som livets skaperen som vel som sin ødelegger. Selv om den komplekse kosmetologien er lagdelt, oppmuntrer den til fire universelle mål, eller purusharthas, som former livets betydning: dharma, artha, kama og moksha.

Dharma
Dharma – som betyr dyd, moral eller plikt – er et av de fire konseptene som gir mening til livet for en hindu. Dharma er forskjellig for hver person, da en hindues forpliktelser er helt avhengig av en rekke faktorer, herunder sosial stilling eller kaste, alder og kjønn. I den forstand representerer dharma passende Hinduismens komplekse natur: Selv om det er et universelt begrep for hinduer, fungerer dharma forskjellig for hver person, formet av spesielle forhold.

Artha
Artha betyr suksess. I tillegg til å lede et dydig liv som oppfyller bestemte sosiale og personlige forpliktelser, bør en hindu streve etter suksess i en gitt aktivitet. Artha oppfordrer til å vinne rikdom gjennom lovlige midler.

Kama
Hinduer bør også oppsøke kama, eller glede. Kama refererer til en rekke gleder, fra estetisk – nyter kunsten, musikk, skriving og dans – til seksuell nytelse. Kanskje en av de bedre kjente publikasjonene som ligger bak prinsippet om kama (i Vesten) er “Kama Sutra”, som er en guide til kjærlighet, familieliv, seksuell aktivitet og nytelse.

Moksha
En av de viktigste begrepene innen hinduismen er moksha, det endelige målet som en hindu bør strebe etter i livet. Som reinkarnasjon er et grunnleggende aspekt av religionen, avslutter syklusen med gjenfødelse med moksha. En hindu som overvinner begjær og dermed får opplysning kan oppnå moksha.