Monthly Archives: June 2016

En forklaring på synske lesninger

Klarsynte readings er en metode for å ekstrahere informasjon som kan brukes til å tolke situasjoner og hendelser man lurer på. Informasjonen man kan trekke ut er ikke normal informasjon men en særskilt type av informasjon som ikke kan fås tak i gjennom fysiske sanser som berøring, hørsel og syn. Hensikten med synske lesninger er å få tak i informasjon som er utenfor den vanlige fysiske oppfatningen.

En synsk person har evnen til å gå ut over hans eller hennes basale menneskelige forståelsesevner, sanser og instinkter. Denne forlengelsen av de menneskelige sansene er kjent som synske evner. Noen av de vanligste og mest basale teknikkene brukt av synske personer er såkalt clairvoyance, som er evnen til å se syner av fremtiden, clairsentience, som er evnen til å forstå følelsene til andre mennesker, claircognisance; evnen til å forstå fakta på forhånd, clairaudience; evnen til å høre lyder ved å knytte seg til en enhet fra en annen verden og behandle utsagnene som dannes etter et slikt møte.

Synske lesninger, og synske evner omtales ofte som paranormale aktiviteter, som betyr at det er aktiviteter som ikke kan forklares gjennom naturlig logikk, fordi de ligger utenfor vanlig logiske forklaringsrammer.