Monthly Archives: May 2016

En forklaring på en synsk aflæsning

Ved en synsk aflæsning fremkommer der informationer ud over det sædvanlige og de mest almindelige og grundlæggende teknikker, der anvendes af de synske aflæsere er clairvoyance. Synske læsning er en metode hvor der fremkommer oplysninger og derefter bliver disse oplysninger brugt til at fortolke situationer og begivenheder. De oplysninger der fremkommer er ikke en normal slags information, men det er en helt særlig form for oplysninger, der ikke kan opnås gennem fysiske metoder såsom berøring, hørelse og at syn. Formålet med synske læsning er netop at opnå disse helt særlige informationer. En synsk aflæser har evnen til at udvide sine grundlæggende menneskelige indsigtsfulde evner, sanser og instinkter. Ringe telefon her.

Denne egenskab af at kunne udvide sine menneskelige sanser er bedre kendt som at have synske evner. Nogle af de mest almindelige og grundlæggende teknikker, der anvendes af de synske aflæsere er clairvoyance, som er evnen til at se visioner for fremtiden. Clairsentience, en evne hvor man mærker andres følelser. Claircognizance; evnen til at kende fakta på forhånd. Clairaudience; evnen til at høre lyde forbundet med et andet rige eller begivenhed. Processen af en synsk aflæsning og synske evner er almindeligvis omtalt som paranormale aktiviteter, hvilket betyder, de aktiviteter, der ikke kan forklares gennem naturlig logik.